Quy định về thời hạn nộp Báo cáo Tài chính

Báo cáo tài chính là nghĩa vụ và trách nhiệm mà mỗi doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện và triển khai hàng năm. Cũng như việc lưu trữ hóa đơn điện tử, Báo cáo Tài chính cũng có thời hạn nộp nhất định, do vậy, các doanh nghiệp cần phải tiến hành thực hiện và triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu quy định về thời hạn nộp Báo cáo Tài chính  cụ thể trong bài viết này.

Đối với doanh nghiệp nhà nước

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý được quy định chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; và chậm nhất là 45 ngày đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước.
Thời hạn nọp báo cáo tài chính năm được quy định chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; chậm nhất là 90 ngày đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước.

Đối với các loại hình doanh nghiệp khác

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đối với đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài đối với các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.
Các đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Ngoài ra, cần lưu ý về trách nhiệm, thời hạn và gửi báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể: Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tiến hành lập báo cáo tài chính năm chậm nhất theo quy định là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và nộp lên cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

https://mauxehoptuoi.com/hoa-don-dien-tu-co-xuat-lui-ngay-duoc-khong/
Nếu doanh nghiệp không thực hiện nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ phải đối diện với các mức phạt hành chính từ cảnh cáo đến phạt tiền. Khung hình phạt cao nhất lên đến 20 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.  Do đó, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý để đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tránh bị xử phạt làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng công việc của doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ về quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính, hy vọng đã giúp ích được cho các doanh nghiệp khi mà mùa nộp báo cáo tài chính đang đến gần. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các doanh nghiệp cần phải chủ động lập báo cáo tài chính sớm và thường xuyên cập nhật những thông báo mới nhất từ Tổng cục Thuế.
https://mauxehoptuoi.com/