Điều kiện kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu thuộc mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó để kinh doanh được thì cần phải xin giấy phép kinh doanh xăng dầu, làm thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu.

Để có thể xin được giấy phép kinh doanh xăng dầu thì cần đảm bảo các yếu tố dưới đây:

1. Chủ thể kinh doanh

Theo quy định chủ thể phải là thương nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có đăng ký ghi rõ mặt hàng buôn bán là xăng dầu.

Thương nhân kinh doanh buôn bán, kho, cảng thì chủ thể phải là doanh nghiệp.

2. Cơ sở vật chất

Yếu tố về thiết kế

Đối với trường hợp kinh doanh  bán buôn, bán lẻ xăng dầu trên đất liền thì cần tuân thủ theo quy định của tiêu chuẩn: TCVN 4530:1998

Đối với kinh doanh cho các phương tiện di chuyển trên sông, biển:

– Phải có cửa hàng xây dựng cố định trên đất liền để bán cho các tàu thuyền; thiết kế phải đảm bảo theo quy định, phù hợp, đảm bảo an toàn khi các tàu ra vào để tiếp nhiên liệu.

– Nếu sử dụng phương tiện đường bộ  để bán xăng dầu cho tàu thuyền thì  cần phải có bãi đỗ xe thiết kế đảm bảo về mặt bằng.

Việc thi công thiết kế phải do một đơn vị pháp nhân được nhà nước cấp phép hoạt động đảm nhiệm.

Yếu tố về địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Cửa hàng, kho nổi cố định thì phải được neo đậu tại các điểm theo đúng quy định của địa phương.

Cửa hàng, kho nổi di động không làm ảnh hưởng đến giao thong đườn thủy.

Các xa khu dân cư ít nhất 100m.

Phải được phê duyệt quy hoạch với quy hoạch địa phương.

Yếu tố về đo lường.

Các dụng cụ liên quan đến việc buôn bán xăng dầu phải được cơ quan nhà nước kiểm định, tiến hành kẹp chì, cho phép sử dụng

Yếu tố vận tải 

Các phương tiện vận tải chuyên dụng phải được cơ quan nhà nước cấp phép sử dụng.

3. Trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ

Những người trực tiếp bán phải có kiến thức về xăng dầu, bảo vệ môi trường; đã được huấn luyện về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng độc hại và có kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Người quản lý phải có kiến thức  từ trình độ trung cấp quản lý trở lên, có đầy đủ các kỹ năng nêu trên.

Công nhân vận hành trang thiết bj, nhân viên kho xăng, nhân viên điều kiển phương tiện vận tải đều cần có kiến thức am hiểu về xăng dầu, biết phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ

Nguồn : https://luatketnoi.vn

Xem thêm : 

 

Đánh giá bài viết